Serviciul social ”Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu 8899CZ-F-I, a fost înființat de Asociația M.A.M.E., furnizor acreditat de servicii sociale, și funcționează în baza licenței cu Seria LF Nr. 000682 eliberată în data de 25.03.2019, de către Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție

MISIUNE

Misiunea ”Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii” este de coordonare activităţilor de consiliere şi orientare a părinților și copiilor, pentru a răspunde nevoilor acestora.

SCOPUL SERVICIULUI

Scopul serviciului social ”Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu social 8899CZ-F-I, este de a oferi sprijin și asistență părinților și copiilor, pentru a face fața dificultăților psiho-socio-medicale apărute în viața lor. De asemenea, urmărește dezvoltarea competențelor parentale pentru o relație familială mai bună, pentru prevenirea abandonului, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, dar și pentru creșterea calității vieții lor și a reintegrării sociale, după situații de criză.

OBIECTIVE

Principalele obiective ale ”Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu social 8899CZ-F-I sunt:
1. Creșterea gradului de conștientizare al părinților asupra nevoilor copiilor din punct de vedere psihologic și social;
2. Dezvoltarea abilitărilor părinților de a relaționa cu copiii lor în vederea asigurării unei bunăstări psihice și sociale;
3. Reducerea numărului de conflicte între copii și părinți prin furnizarea unor servicii de consiliere, crearea unor grupuri de suport;
4. Creșterea gradului de implicare a comunității prin derularea a cel puțin unei campanii de prevenire pe an;
5. Dezvoltarea a cel puțin unei rețele de suport la nivelul comunității care să asigure servicii complementare ”Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu social 8899CZ-F-I.

SERVICII OFERITE

În cadrul serviciului social licențiat sunt acordate următoarele servicii:
• consiliere și informare: activități de asistență socială, informare, consilierea familiei și a copilului;
• consiliere de grup;
• consiliere în situație de criză;
• consiliere copiilor și a adolescenților;
• informare și orientare pentru potențialii beneficiari/beneficiari;
• sprijin și educație parentală: programe de educație parentală, grupuri de sprijin pentru părinți.

CUM POȚI ACCESA SERVICIILE OFERITE?

Accesarea acestor servicii se poate face astfel:
1. prin solicitare directă;
2. prin referire de către alte instituții sau servicii existente la nivelul comunității;
3. prin referire din partea unui serviciul public de asistență socială.

DOCUMENTE NECESARE

Pentru a putea beneficia de serviciile oferite în cadrul ”Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, sunt necesare pentru înctomirea dosarului următoarele documente:
1. copii acte de identitate părinți sau, după caz, reprezentant legal;
2. certificat de naștere al copilului;
3. certificat de căsătorie al părinților (dacă este cazul);
4. acte doveditoare ale situației sociale;
5. documente medicale.