Serviciul social ”Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu 8899CZ-F-I, a fost înființat de Asociația M.A.M.E., furnizor acreditat de servicii sociale, și funcționează în baza licenței cu Seria LF Nr. 000682, eliberată în data de 25.03.2019, de către Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție

MISIUNE

Prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, recuperare și reabilitare fizică, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

SCOPUL SERVICIULUI

Scopul serviciului social ”Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu social 8899CZ-F-I, este de a oferi sprijin și asistență părinților și copiilor, pentru a face față dificultăților psiho-socio-medicale apărute în viața lor. De asemenea, urmărește dezvoltarea competențelor parentale pentru o relație familială mai bună, pentru prevenirea abandonului, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, dar și pentru creșterea calității vieții lor și a reintegrării sociale, după situații de criză.

OBIECTIVE

Principalele obiective ale ”Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu social 8899CZ-F-I sunt:

 1. Creșterea gradului de conștientizare al părinților asupra nevoilor copiilor din punct de vedere psihologic și social;
 2. Dezvoltarea abilităților părinților de a relaționa cu copiii lor, în vederea asigurării unei bunăstări psihice și sociale;
 3. Reducerea numărului de conflicte între copii și părinți prin furnizarea unor servicii de consiliere, crearea unor grupuri de suport;
 4. Creșterea gradului de implicare a comunității prin derularea de campanii de informare, de prevenire etc.;
 5. Dezvoltarea a cel puțin unei rețele de suport la nivelul comunității care să asigure servicii complementare ”Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, cod serviciu social 8899CZ-F-I.

SERVICII OFERITE

În cadrul serviciului social licențiat sunt acordate următoarele servicii:

 • Informare și îndrumare;
 • Consiliere psihologică;
 • Consiliere nutrițională;
 • Recuperare medicală prin fiziokinetoterapie;
 • Activități educative, de recreere și socializare;
 • Activități de pregătire pentru viață independentă;
 • Activități de orientare școlară și profesională;
 • Activități de educație parentală;
 • Sprijin material și financiar.

CUM POȚI ACCESA SERVICIILE OFERITE?

Accesarea acestor servicii se poate face astfel:

 1. prin solicitare directă;
 2. prin referire de către alte instituții sau servicii existente la nivelul comunității;
 3. prin referire din partea unui serviciu public de asistență socială.

DOCUMENTE NECESARE

Pentru a putea beneficia de serviciile oferite în cadrul ”Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, sunt necesare următoarele documente:

 1. copie acte de identitate părinți sau, după caz, reprezentant legal;
 2. copie certificat de naștere al copilului/copiilor;
 3. copie certificat de căsătorie al părinților (dacă este cazul);
 4. acte doveditoare ale situației sociale;
 5. documente medicale.